ordinate

ordinate là gì? Ý nghĩa của từ ordinate tung độ

  • ordinate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ordinate là gì ?
  • ordinate là gì trong toán học ?
  • ordinate dịch
  • ordinate dictionary
  • ordinate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ordinate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ordinate trong toán học
  • ordinate tiếng việt là gì ?
  • What is ordinate in english ?