orbital

orbital là gì? Ý nghĩa của từ orbital (thuộc) quỹ đạo

  • orbital là gì ?

  • Ý nghĩa của từ orbital là gì ?
  • orbital là gì trong toán học ?
  • orbital dịch
  • orbital dictionary
  • orbital là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ orbital trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ orbital trong toán học
  • orbital tiếng việt là gì ?
  • What is orbital in english ?