orb

orb là gì? Ý nghĩa của từ orb hình cầu, quả cầu, vòng tròn; quỹ đạo, sự quay quanh thiên đề

  • orb là gì ?

  • Ý nghĩa của từ orb là gì ?
  • orb là gì trong toán học ?
  • orb dịch
  • orb dictionary
  • orb là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ orb trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ orb trong toán học
  • orb tiếng việt là gì ?
  • What is orb in english ?