optimization

optimization là gì? Ý nghĩa của từ optimization sự tối ưu hóa

  • optimization là gì ?

  • Ý nghĩa của từ optimization là gì ?
  • optimization là gì trong toán học ?
  • optimization dịch
  • optimization dictionary
  • optimization là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ optimization trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ optimization trong toán học
  • optimization tiếng việt là gì ?
  • What is optimization in english ?