optical

optical là gì? Ý nghĩa của từ optical vl.(thuộc) quang học – optic

  • optical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ optical là gì ?
  • optical là gì trong toán học ?
  • optical dịch
  • optical dictionary
  • optical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ optical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ optical trong toán học
  • optical tiếng việt là gì ?
  • What is optical in english ?