optic axis

optic axis là gì? Ý nghĩa của từ optic axis quang trục

  • optic axis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ optic axis là gì ?
  • optic axis là gì trong toán học ?
  • optic axis dịch
  • optic axis dictionary
  • optic axis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ optic axis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ optic axis trong toán học
  • optic axis tiếng việt là gì ?
  • What is optic axis in english ?