opposition

opposition là gì? Ý nghĩa của từ opposition sự đối lặp

  • opposition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ opposition là gì ?
  • opposition là gì trong toán học ?
  • opposition dịch
  • opposition dictionary
  • opposition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ opposition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ opposition trong toán học
  • opposition tiếng việt là gì ?
  • What is opposition in english ?