operational order

operational order là gì? Ý nghĩa của từ operational order mt.lệnh làm tính

  • operational order là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operational order là gì ?
  • operational order là gì trong toán học ?
  • operational order dịch
  • operational order dictionary
  • operational order là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operational order trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operational order trong toán học
  • operational order tiếng việt là gì ?
  • What is operational order in english ?