operational

operational là gì? Ý nghĩa của từ operational (thuộc) toán tử; làm việc; sử dụng; tác dụng

  • operational là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operational là gì ?
  • operational là gì trong toán học ?
  • operational dịch
  • operational dictionary
  • operational là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operational trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operational trong toán học
  • operational tiếng việt là gì ?
  • What is operational in english ?