operational factor

operational factor là gì? Ý nghĩa của từ operational factor xib.đặc trưng làm việc, tham số tác dụng, tham biến tác dụng

  • operational factor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operational factor là gì ?
  • operational factor là gì trong toán học ?
  • operational factor dịch
  • operational factor dictionary
  • operational factor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operational factor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operational factor trong toán học
  • operational factor tiếng việt là gì ?
  • What is operational factor in english ?