operational definition

operational definition là gì? Ý nghĩa của từ operational definition định nghĩa toán tử

  • operational definition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operational definition là gì ?
  • operational definition là gì trong toán học ?
  • operational definition dịch
  • operational definition dictionary
  • operational definition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operational definition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operational definition trong toán học
  • operational definition tiếng việt là gì ?
  • What is operational definition in english ?