opaque

opaque là gì? Ý nghĩa của từ opaque vl.chắn sáng; không nhìn thấy

  • opaque là gì ?

  • Ý nghĩa của từ opaque là gì ?
  • opaque là gì trong toán học ?
  • opaque dịch
  • opaque dictionary
  • opaque là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ opaque trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ opaque trong toán học
  • opaque tiếng việt là gì ?
  • What is opaque in english ?