opacity

opacity là gì? Ý nghĩa của từ opacity vl.[tính, độ] chắn sáng

  • opacity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ opacity là gì ?
  • opacity là gì trong toán học ?
  • opacity dịch
  • opacity dictionary
  • opacity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ opacity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ opacity trong toán học
  • opacity tiếng việt là gì ?
  • What is opacity in english ?