one-valued

one-valued là gì? Ý nghĩa của từ one-valued đơn trị

  • one-valued là gì ?

  • Ý nghĩa của từ one-valued là gì ?
  • one-valued là gì trong toán học ?
  • one-valued dịch
  • one-valued dictionary
  • one-valued là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ one-valued trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ one-valued trong toán học
  • one-valued tiếng việt là gì ?
  • What is one-valued in english ?