omit

omit là gì? Ý nghĩa của từ omit bỏ qua, bỏ đi

  • omit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ omit là gì ?
  • omit là gì trong toán học ?
  • omit dịch
  • omit dictionary
  • omit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ omit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ omit trong toán học
  • omit tiếng việt là gì ?
  • What is omit in english ?