omission

omission là gì? Ý nghĩa của từ omission sự bỏ qua, sự bỏ đi

  • omission là gì ?

  • Ý nghĩa của từ omission là gì ?
  • omission là gì trong toán học ?
  • omission dịch
  • omission dictionary
  • omission là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ omission trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ omission trong toán học
  • omission tiếng việt là gì ?
  • What is omission in english ?