omega

omega là gì? Ý nghĩa của từ omega ômêga (ω)

  • omega là gì ?

  • Ý nghĩa của từ omega là gì ?
  • omega là gì trong toán học ?
  • omega dịch
  • omega dictionary
  • omega là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ omega trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ omega trong toán học
  • omega tiếng việt là gì ?
  • What is omega in english ?