odd permutation

odd permutation là gì? Ý nghĩa của từ odd permutation hoán vị lẻ

  • odd permutation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ odd permutation là gì ?
  • odd permutation là gì trong toán học ?
  • odd permutation dịch
  • odd permutation dictionary
  • odd permutation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ odd permutation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ odd permutation trong toán học
  • odd permutation tiếng việt là gì ?
  • What is odd permutation in english ?