odd

odd là gì? Ý nghĩa của từ odd lẻ

  • odd là gì ?

  • Ý nghĩa của từ odd là gì ?
  • odd là gì trong toán học ?
  • odd dịch
  • odd dictionary
  • odd là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ odd trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ odd trong toán học
  • odd tiếng việt là gì ?
  • What is odd in english ?