ocular

ocular là gì? Ý nghĩa của từ ocular vl.thị kính; mắt // trực quan

  • ocular là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ocular là gì ?
  • ocular là gì trong toán học ?
  • ocular dịch
  • ocular dictionary
  • ocular là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ocular trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ocular trong toán học
  • ocular tiếng việt là gì ?
  • What is ocular in english ?