obverse

obverse là gì? Ý nghĩa của từ obverse mặt; mặt trước; trch. mặt ngửa

  • obverse là gì ?

  • Ý nghĩa của từ obverse là gì ?
  • obverse là gì trong toán học ?
  • obverse dịch
  • obverse dictionary
  • obverse là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ obverse trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ obverse trong toán học
  • obverse tiếng việt là gì ?
  • What is obverse in english ?