obtuse

obtuse là gì? Ý nghĩa của từ obtuse tù (góc)

  • obtuse là gì ?

  • Ý nghĩa của từ obtuse là gì ?
  • obtuse là gì trong toán học ?
  • obtuse dịch
  • obtuse dictionary
  • obtuse là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ obtuse trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ obtuse trong toán học
  • obtuse tiếng việt là gì ?
  • What is obtuse in english ?