oblique reflection

oblique reflection là gì? Ý nghĩa của từ oblique reflection phản xạ xiên

  • oblique reflection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oblique reflection là gì ?
  • oblique reflection là gì trong toán học ?
  • oblique reflection dịch
  • oblique reflection dictionary
  • oblique reflection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oblique reflection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oblique reflection trong toán học
  • oblique reflection tiếng việt là gì ?
  • What is oblique reflection in english ?