oblique puramid

oblique puramid là gì? Ý nghĩa của từ oblique puramid hình chóp xiên

  • oblique puramid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oblique puramid là gì ?
  • oblique puramid là gì trong toán học ?
  • oblique puramid dịch
  • oblique puramid dictionary
  • oblique puramid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oblique puramid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oblique puramid trong toán học
  • oblique puramid tiếng việt là gì ?
  • What is oblique puramid in english ?