oblique paralleleped

oblique paralleleped là gì? Ý nghĩa của từ oblique paralleleped hình hộp xiên

  • oblique paralleleped là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oblique paralleleped là gì ?
  • oblique paralleleped là gì trong toán học ?
  • oblique paralleleped dịch
  • oblique paralleleped dictionary
  • oblique paralleleped là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oblique paralleleped trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oblique paralleleped trong toán học
  • oblique paralleleped tiếng việt là gì ?
  • What is oblique paralleleped in english ?