oblique helical

oblique helical là gì? Ý nghĩa của từ oblique helical mặt đinh ốc xiên

  • oblique helical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oblique helical là gì ?
  • oblique helical là gì trong toán học ?
  • oblique helical dịch
  • oblique helical dictionary
  • oblique helical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oblique helical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oblique helical trong toán học
  • oblique helical tiếng việt là gì ?
  • What is oblique helical in english ?