oblate spheroidal coordinates

oblate spheroidal coordinates là gì? Ý nghĩa của từ oblate spheroidal coordinates toạ độ phỏng cầu dẹt

  • oblate spheroidal coordinates là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oblate spheroidal coordinates là gì ?
  • oblate spheroidal coordinates là gì trong toán học ?
  • oblate spheroidal coordinates dịch
  • oblate spheroidal coordinates dictionary
  • oblate spheroidal coordinates là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oblate spheroidal coordinates trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oblate spheroidal coordinates trong toán học
  • oblate spheroidal coordinates tiếng việt là gì ?
  • What is oblate spheroidal coordinates in english ?