north declination

north declination là gì? Ý nghĩa của từ north declination độ lệch dương(độ lệch về phía Bắc)

  • north declination là gì ?

  • Ý nghĩa của từ north declination là gì ?
  • north declination là gì trong toán học ?
  • north declination dịch
  • north declination dictionary
  • north declination là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ north declination trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ north declination trong toán học
  • north declination tiếng việt là gì ?
  • What is north declination in english ?