normal coordinates

normal coordinates là gì? Ý nghĩa của từ normal coordinates toạ độ pháp tuyến

  • normal coordinates là gì ?

  • Ý nghĩa của từ normal coordinates là gì ?
  • normal coordinates là gì trong toán học ?
  • normal coordinates dịch
  • normal coordinates dictionary
  • normal coordinates là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ normal coordinates trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ normal coordinates trong toán học
  • normal coordinates tiếng việt là gì ?
  • What is normal coordinates in english ?