normal congruance

normal congruance là gì? Ý nghĩa của từ normal congruance đoàn pháp tuyến

  • normal congruance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ normal congruance là gì ?
  • normal congruance là gì trong toán học ?
  • normal congruance dịch
  • normal congruance dictionary
  • normal congruance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ normal congruance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ normal congruance trong toán học
  • normal congruance tiếng việt là gì ?
  • What is normal congruance in english ?