noise

noise là gì? Ý nghĩa của từ noise nhiễu (âm), tiếng ồn

  • noise là gì ?

  • Ý nghĩa của từ noise là gì ?
  • noise là gì trong toán học ?
  • noise dịch
  • noise dictionary
  • noise là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ noise trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ noise trong toán học
  • noise tiếng việt là gì ?
  • What is noise in english ?