natural selection

natural selection là gì? Ý nghĩa của từ natural selection sự chọn tự nhiên

  • natural selection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ natural selection là gì ?
  • natural selection là gì trong toán học ?
  • natural selection dịch
  • natural selection dictionary
  • natural selection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ natural selection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ natural selection trong toán học
  • natural selection tiếng việt là gì ?
  • What is natural selection in english ?