multipurpose

multipurpose là gì? Ý nghĩa của từ multipurpose mt.vạn năng, nhiều mục đích

  • multipurpose là gì ?

  • Ý nghĩa của từ multipurpose là gì ?
  • multipurpose là gì trong toán học ?
  • multipurpose dịch
  • multipurpose dictionary
  • multipurpose là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ multipurpose trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ multipurpose trong toán học
  • multipurpose tiếng việt là gì ?
  • What is multipurpose in english ?