multinomial distrribution

multinomial distrribution là gì? Ý nghĩa của từ multinomial distrribution xs.phân phối đa thức

  • multinomial distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ multinomial distrribution là gì ?
  • multinomial distrribution là gì trong toán học ?
  • multinomial distrribution dịch
  • multinomial distrribution dictionary
  • multinomial distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ multinomial distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ multinomial distrribution trong toán học
  • multinomial distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is multinomial distrribution in english ?