motion

motion là gì? Ý nghĩa của từ motion chuyển động

  • motion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ motion là gì ?
  • motion là gì trong toán học ?
  • motion dịch
  • motion dictionary
  • motion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ motion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ motion trong toán học
  • motion tiếng việt là gì ?
  • What is motion in english ?