mortality

mortality là gì? Ý nghĩa của từ mortality số người chết; tỷ lệ người chết

  • mortality là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mortality là gì ?
  • mortality là gì trong toán học ?
  • mortality dịch
  • mortality dictionary
  • mortality là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mortality trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mortality trong toán học
  • mortality tiếng việt là gì ?
  • What is mortality in english ?