monotony

monotony là gì? Ý nghĩa của từ monotony tính đơn điệu

  • monotony là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monotony là gì ?
  • monotony là gì trong toán học ?
  • monotony dịch
  • monotony dictionary
  • monotony là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monotony trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monotony trong toán học
  • monotony tiếng việt là gì ?
  • What is monotony in english ?