monotonic

monotonic là gì? Ý nghĩa của từ monotonic đơn điệu

  • monotonic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monotonic là gì ?
  • monotonic là gì trong toán học ?
  • monotonic dịch
  • monotonic dictionary
  • monotonic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monotonic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monotonic trong toán học
  • monotonic tiếng việt là gì ?
  • What is monotonic in english ?