monomial

monomial là gì? Ý nghĩa của từ monomial đơn thức

  • monomial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monomial là gì ?
  • monomial là gì trong toán học ?
  • monomial dịch
  • monomial dictionary
  • monomial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monomial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monomial trong toán học
  • monomial tiếng việt là gì ?
  • What is monomial in english ?