monoid

monoid là gì? Ý nghĩa của từ monoid monoit; nửa nhóm

  • monoid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ monoid là gì ?
  • monoid là gì trong toán học ?
  • monoid dịch
  • monoid dictionary
  • monoid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ monoid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ monoid trong toán học
  • monoid tiếng việt là gì ?
  • What is monoid in english ?