moderate shock

moderate shock là gì? Ý nghĩa của từ moderate shock kích động ôn hòa

  • moderate shock là gì ?

  • Ý nghĩa của từ moderate shock là gì ?
  • moderate shock là gì trong toán học ?
  • moderate shock dịch
  • moderate shock dictionary
  • moderate shock là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ moderate shock trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ moderate shock trong toán học
  • moderate shock tiếng việt là gì ?
  • What is moderate shock in english ?