model

model là gì? Ý nghĩa của từ model mô hình; hình mẫu

  • model là gì ?

  • Ý nghĩa của từ model là gì ?
  • model là gì trong toán học ?
  • model dịch
  • model dictionary
  • model là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ model trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ model trong toán học
  • model tiếng việt là gì ?
  • What is model in english ?