minuend

minuend là gì? Ý nghĩa của từ minuend số bị trừ

  • minuend là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minuend là gì ?
  • minuend là gì trong toán học ?
  • minuend dịch
  • minuend dictionary
  • minuend là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minuend trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minuend trong toán học
  • minuend tiếng việt là gì ?
  • What is minuend in english ?