minimax

minimax là gì? Ý nghĩa của từ minimax minimac

  • minimax là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimax là gì ?
  • minimax là gì trong toán học ?
  • minimax dịch
  • minimax dictionary
  • minimax là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimax trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimax trong toán học
  • minimax tiếng việt là gì ?
  • What is minimax in english ?