minimal geodesic

minimal geodesic là gì? Ý nghĩa của từ minimal geodesic đường trắc địa cực tiểu

  • minimal geodesic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal geodesic là gì ?
  • minimal geodesic là gì trong toán học ?
  • minimal geodesic dịch
  • minimal geodesic dictionary
  • minimal geodesic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal geodesic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal geodesic trong toán học
  • minimal geodesic tiếng việt là gì ?
  • What is minimal geodesic in english ?