minimal equation

minimal equation là gì? Ý nghĩa của từ minimal equation phương trình cực tiểu

  • minimal equation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ minimal equation là gì ?
  • minimal equation là gì trong toán học ?
  • minimal equation dịch
  • minimal equation dictionary
  • minimal equation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ minimal equation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ minimal equation trong toán học
  • minimal equation tiếng việt là gì ?
  • What is minimal equation in english ?