milliard

milliard là gì? Ý nghĩa của từ milliard nghìn triệu (109)

  • milliard là gì ?

  • Ý nghĩa của từ milliard là gì ?
  • milliard là gì trong toán học ?
  • milliard dịch
  • milliard dictionary
  • milliard là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ milliard trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ milliard trong toán học
  • milliard tiếng việt là gì ?
  • What is milliard in english ?