merit

merit là gì? Ý nghĩa của từ merit chất lượng; tính năng; ưu điểm

  • merit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ merit là gì ?
  • merit là gì trong toán học ?
  • merit dịch
  • merit dictionary
  • merit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ merit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ merit trong toán học
  • merit tiếng việt là gì ?
  • What is merit in english ?