medium

medium là gì? Ý nghĩa của từ medium môi trường; vật liệu; chất; phương tiện; phương pháp

  • medium là gì ?

  • Ý nghĩa của từ medium là gì ?
  • medium là gì trong toán học ?
  • medium dịch
  • medium dictionary
  • medium là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ medium trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ medium trong toán học
  • medium tiếng việt là gì ?
  • What is medium in english ?