mechanical ohm

mechanical ohm là gì? Ý nghĩa của từ mechanical ohm ôm cơ

  • mechanical ohm là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mechanical ohm là gì ?
  • mechanical ohm là gì trong toán học ?
  • mechanical ohm dịch
  • mechanical ohm dictionary
  • mechanical ohm là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mechanical ohm trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mechanical ohm trong toán học
  • mechanical ohm tiếng việt là gì ?
  • What is mechanical ohm in english ?